21° / 10° Molt tapat amb pluja

REVISIÓ DELS PROJECTES D'ORDENAMENT DE LES FOREST D'UTILITAT PÚBLICA, L ORRI, LA PLANA, COMUNAL .

El DAAC de la Generalitat, ha concedit a l'ajuntament d'Estamariu subvenció de gestió forestal sostenible, per a lra visió de plans d'ordenació forestal al TM d'Estamariu, per import de 11.098,16€.