21° / 10° Molt tapat amb pluja

ACLARIDA DE MILLORA A LA FOREST "LA PLANA" I ESTASSADA DE MATOLL.

El DAAC de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció de gestió forestal sostenible, annex IV per a la realització de l'obra de" Aclarida de millora a la forest la Plana i estassada de Matoll" per import total de 7.353,53€ a l'ajuntament 'Estamariu, anualitat 2021.

DILLUNS 10 OCTUBRE 2022