21° / 10° Molt tapat amb pluja

Pla econòmic per als ens locals en l'àmbit de la cultura 2023

L'Institut d'Estudis Ilerdencs atorga una subvenció a l'Ajuntament d'Estamariu per a la realització d'activitats de dinamització cultural, artístiques i de difusió i promoció de la cultura.

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, per a l’any 2023.

Al BOP de Lleida de data 26 de juny de 2023 es va publicar l'aprovació i atorgament del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, per a l’any 2023.

La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, a la sessió número 3, celebrada el dia 18 de maig de 2023, va aprovat inicialment el Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, que atorgava 3.183€ a l'Ajuntament d'Estamariu amb aquesta finalitat.

Amb la col·laboració de:

Escut IEI.jpg